субота, 15. август 2015.

БИБЛИОГРАФИЈА ПОСЕБНИХ ИЗДАЊА О ЊЕГОШУ (1851–2013)

   Библиографију посебних издања о Његошу и његовом делу прикупио је Светислав А. Павићевић, користећи податке из Народне библиотеке Србије. Остале податке,  од 2002. о 2013. године, добила сам захваљујући Миленији Врачар библиотекару–информатичару Централне народне библиотеке „Ђурђе Црнојевић“, Цетиње.
(Смиља Павићевић)


1. АЛЕКСИЋ, Блажо
ЊЕГОШ КАО ЈУГОСЛОВЕН, НАЦИОНАЛНИ ПЕСНИК И ФИЛОЗОФ ПЈЕСНИК. (Предавање одржано на Његошевој прослави 19. 11 1933. у Бјеловару). – Бјеловар, Тискара Стј. Шкалец (прије Колесар), [1933].
2. АНДРИЋ, Иво
ЊЕГОШ КАО ТРАГИЧНИ ЈУНАК КОСОВСКЕ МИСЛИ, Београд, Библиотека Коларчевог народног универзитета, 1935.
3. АНДРИЋ, Иво
ЊЕГОШ КАО ТРАГИЧНИ ЈУНАК КОСОВСКЕ МИСЛИ, Приштина, „Григорије Божовић“, Панорама, 1995.
4. АНДРИЋ, Иво
ЊЕГОШ КАО ТРАГИЧНИ ЈУНАК КОСОВСКЕ МИСЛИ, Подгорица, Октоих, 1996.
5. АНГЕЛУС, Јован
МЛАДОСТ ЊЕГОШЕВА, Љубљана – Београд, Југореклам, 1982.

6. АНЂЕЛКОВИЋ, Зоран
           ПОВРАТАК ЊЕГОШУ & “ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ”, Нови Сад, Прометеј, 2012.
7. АРАНИТОВИЋ, Добрило
            ЊЕГОШ И ПОЗОРИШТЕ, ПРИЛОГ БИБЛИОГРАФИЈИ РАДОВА (1884 – 2011), Добрило Аранитовић, Шабачко позориште, Алтера, 2012.
8. AUBIN, Michel
VISIONS HISTORIQUES ET POLITIQUES DANS L'OEUVRE POETIQUE DE P. P. NJEGOŠ, Paris – Belgrade, Universite de Paris – Sorbone, Faculte de philologie de Belgrade, 1972.
9. БАБИЋ, Сава
            ЊЕГОШ ИЛИ ИСТРАГА И ИСТРАЖЕНИ, 76 ЗАПИСА О ЊЕГОШУ И НАМА, Београд, Замајац – Тардис, 2013.
10. БАКИЋ, Ђорђе, М.

ЊЕГОШЕВА ФИЛОЗОФИЈА ПРАВА (Његош као владар и црквени поглавар. Његош као претеча и борац за ослобођење и уједињење јужних Словена, Скопље), Издавачка књижара „Славија“, 1936.

11. БАБОВИЋ, Милосав

ПОЕТИКА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Подгорица, ЦАНУ, 1997.

12. БАРАЦ, Антун

            ПРИЛОЗИ О ЊЕГОШУ, Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2013.

13. БЈЕЛИЦА, Исидора

ТАЈНИ ЖИВОТ П. П. ЊЕГОША ИЛИ ВЛАДИКА И ЏЕНТЛМЕН,  Београд,  Књигакомерц, 2003. 

14. БЈЕЛИЦА, Исидора

ТАЈНИ ЖИВОТ П. П. ЊЕГОША ИЛИ ВЛАДИКА И ЏЕНТЛМЕН,  Београд, Драганић, 2007. 

15. БОГДАНОВИЋ, Милан

1847. ГОДИНА И ЊЕГОШ, Београд, Коларчев народни универзитет, 1947. 

16. БОГДАНОВИЋ, Милан

1847. ГОДИНА И ЊЕГОШ, Београд, Коларчев народни универзитет, 1948.

17. БОГИЋЕВИЋ, Чедомир

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ КАО ДРЖАВНИК И ДРЖАВНИ РЕФОРМАТОР (Његошева филозофија правде, Државни јубилеј: 200 година од рођења црногорског пјесника, мислиоца и државника Петра II Петровића Његоша),  Подгорица, Врховни суд Црне Горе, 2013.

18. БРКОВИЋ, Живко

МОЈЕ АРХИВАЛИЈЕ О ЊЕГОШУ (транскрипција готице и превод Катарина Блес, превод с немачког Соња Маџар, с италијанског Марта Минини, Живко Брковић),  Београд – Ж. Брковић, Подгорица – Унирекс, 2005.

19. БУЛАТОВИЋ, Божо

ЊЕГОШ ИЗБЛИЗА, Принц међу варварима, варварин међу принчевима,  Подгорица, Црногорска издања, Монтенегро Едитионс, 2004. 

20. БУЛАТОВИЋ, Божо

            ЊЕГОШ ИЗБЛИЗА НАСТАВАК МИКРОКОЗМА, Подгорица, Црногорски културни центар, 2013.

21. БУЛАТОВИЋ, Радомир

ЊЕГОШЕВ ТЕСТАМЕНТ, Подгорица, Културно–просвјетна заједница, 2004.

22. БУРОВИЋ, Каплан

ЊЕГОШ И АЛБАНЦИ, СТУДИЈЕ ЖЕНЕВА, Подгорица, ОМПА, Омладинска музичко-поетска асоцијација, 2002. 

23. БРАНКОВИЋ, Драгољуб

ПСИХОЛОГИЈА У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“, Београд, Геца Кон, 1936.

 

24. БРАНКОВИЋ, Драгољуб

ПСИХОЛОГИЈА У „ЛУЧИ МИКРОКОЗМА“, Београд, Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон, 1936.

25. БРКОВИЋ, Живко

СУДБИНА РУКОПИСА „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА“, Беч, Штампано у Јерменском мехитаристичком манастиру, 1987.

26. БЕЋКОВИЋ, Матија

СИМА МИЛУТИНОВИЋ, ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ, Шабац, Глас цркве, 1988.

27. ВИДОВИЋ, Жарко

ЊЕГОШ И КОСОВСКИ ЗАВЈЕТ У НОВОМ ВИЈЕКУ, Београд, Филип Вишњић, 1989.

28. ВЕКОВИЋ, Милутин

ЛОВЋЕН, ЊЕГОШ И КАПЕЛА, Подгорица, (Прив. Изд.), 1997.

29. ВЛАХОВИЋ, Влајко

ЊЕГОШ, НЕОСВОЈИВА ДУХОВНА ТВРЂАВА, 1999. (Фототипско изд. Минхен, 1983.)

30. ВЛАЧИЋ, Љубо

ПЕТРОВИЋ ПЕТАР II ЊЕГОШ, Подгорица, Унирекс (По необјављеним тајним актима архиве далматинског намесништва), 1936.

 

31. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА, Београд, Издање С. Б. Цвијановић, 1921.

32. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

ГОВОР ВЛАДИКЕ ОХРИДСКОГ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА приликом свечана чина преноса костију Владике Петра II Петровића – Његоша, 8-21. септембра 1925 – Цетиње, Државна штампарија, 1925.

 

33. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

Николај Велимировић: РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА, Подгорица: Октоих, 1996.

34. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА, Подгорица, Унирекс,1997.

35. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА, Линц, Православна цркена општина Линц, 2002.

36. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

            РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА,  Ваљево, Глас цркве, 2003. 

37. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

            МОЛИТВЕ И БЕСЕДЕ, Београд, Политика – Народна књига, 2005. 

38. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

            РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА, Београд, Беосинг, 2009. 

39. ВЕЛИМИРОВИЋ, Николај

            РЕЛИГИЈА ЊЕГОШЕВА (приређивач Велибор Џомић), Београд – Штампарија Макарије, Подгорица – Октоих, 2013.

40. ВРЧЕВИЋ, Вук

            ЖИВОТ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, ВЛАДИКЕ ЦРНОГОРСКОГА, Никшић – ЈУ центар за културу, Подгорица – Октоих, 2003. 

41. ВРЧЕВИЋ, Вук

            ЖИВОТ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША,  Београд, Српска књижевна задруга, 2003. 

42. ВУКЧЕВИЋ, Здравко

            ФРЕКВЕНЦИЈСКИ РЕЧНИЦИ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА И ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2005. 

43. ВУКОВИЋ, Божо

КУГА (ЉУБАВНА) У КЊИЖЕВНИМ ДЕЛИМА ЧЕЛНИЈА, ШЕКСПИРА, РУСОА, ТИНА И ЊЕГОША, Никшић, Универзитетска ријеч, 1987.

44. ВУКОВИЋ, Божо

            ЊЕГОШ ЕТИКА И МЕДИЦИНА, Подгорица, Унирекс, 2005.

45. ВУКОВИЋ, Божо

            ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ  МЕДИЦИНА ИНКОГНИТО, Подгорица, 3М Макарије, 2006. 

46. ВУКОВИЋ, Божо

            ЗНАНСТВЕНИ ПРИСТУП ТУМАЧЕЊУ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Подгорица, Штампарија 3М Макарије, 2009.

47. ВУКОВИЋ, Божо

            ЗНАНСТВЕНИ ПРИСТУП ТУМАЧЕЊУ „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА“, (2, О сексуалној страсти у „Горском вијенцу“), Подгорица, Штампарија 3М Макарије, 2010. 

48. ВУКОВИЋ, Мироје

            ЛИРСКО У „ЛУЧИ МИКРОКОЗМА“,  Подгорица, Унирекс, 2008. 

49. ВУКОВИЋ, Ненад

            ЊЕГОШЕВО ДЈЕЛО КОД ПОЉАКА, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2002.

 

50. ВУШОВИЋ, Данило В.

ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЊЕГОШЕВА ЈЕЗИКА, Београд, Графички уметнички завод „Планета“, 1930.

 

51. ВУШОВИЋ, Данило

            О ЊЕГОШЕВОМ ЈЕЗИКУ, Подгорица, Октоих, 2004. 

52. ВУЈИЧИЋ, Рајко

ЊЕГОШ И ЊЕГОВО ДЈЕЛО У ЛИКОВНИМ УМЈЕТНОСТИМА, 150 година од смрти ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША (аутори изложбе Рајко Вујичић, Павле Пејовић; фотографија Лазар Пејовић), Цетиње, Универзитет Црне Горе, 2001.

53. ВУКИЋЕВИЋ, Томо Ј.

ВИЈЕНАЦ НАД ЊЕГОШЕВИМ ГРОБОМ (У част и славу десетогодишњице преноса његових костију са Цетиња на Ловћен 1925–1935), Подгорица, Штампарија „Јужњак“, 1935.

54. ВУКИЋЕВИЋ – Јанковић, Весна

            ЊЕГОШЕВИ ПИСМОПИСИ (допринос епистолографији), Нови Сад, Змај, 2002. 

55. ВУКИЋЕВИЋ – Јанковић, Весна

            ПОЕТИКА И ЕСТЕТИКА ЊЕГОШЕВИХ МАЛИХ УМОТВОРА (прилог генологији, поетологији и версологији),  Нови Сад, 2005.

56. Вукићевић – Јанковић, Весна

            ЊЕГОШЕВ ПОЕТСКИ УНИВЕРЗУМ, Могућности тумачења, Подгорица, Завод за уџбенике и наставна средства, 2012.

57. ВУКСАН, Душан Д.

ПИСМА ОЗЕРЕЦКОВСКОГА, КОВАЉЕВСКОГА И ЧЕВКИНА ВЛАДИЦИ РАДУ, Београд (Српска краљевска академија, Споменик LXXXI, Други разред), Филозофско-филолошке, друштвене и историјске науке, књ. 63, 1935.

58. ВУКОВИЋ, Чедо

СУДИЛИШТЕ, Цетиње, Обод, 1971.

59. ВУШОВИЋ, Данило В.

ПРИЛОЗИ ПРОУЧАВАЊУ ЊЕГОШЕВА ЈЕЗИКА, Београд, Графички уметнички завод „Планета“, 1930.

60. GOY, Edward Dennis

THE SABRE AND THE SONG: NJEGOŠ, THE MOUNTAIN WREATH,  Belgrade, Published by the Serbien P.E. N. Centre, 1995.

61. GOY, Edward Dennis

САБЉА И ПЈЕСНА, Подгорица, Октоих, 2000.

62. ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ И КЊИГА СПОМЕНИЦА (Дана освећења споменика владике Рада Његоша у Југословенском културном врту града Кливленда, Охајо, Сједињених држава 6. септембра 1936. године, Кливленд, Охајо), Питсбург (Пенсилванија), Српски одбор Југословенског врта, 1936.

63. ДАНИ ЊЕГОШЕВИ (2008/2009), Никшић, Књижевно друштво „Његош“, 2010.

64. ДЕЛИБАШИЋ, Раде

ЊЕГОШЕВ ПРОСВЈЕТНИ РАД И ПЕДАГОШКА МИСАО, Никшић, Универзитет „Вељко Влаховић“, Наставнички факултет, 1984.

65. ДЕРЕТИЋ, Јован

КОМПОЗИЦИЈА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Београд, Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1969.

66. ДЕРЕТИЋ, Јован

ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ П. П. ЊЕГОША, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1986.

67. ДЕРЕТИЋ, Јован

КОМПОЗИЦИЈА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Подгорица, Октоих, 1996.

68. ДЕСПОТОВИЋ, Петар

БОРБА ЗА ЖИВОТ, Неколико лепих листића из „Горског Вијенца“ П. П. Његоша, Панчево, Издање Књижаре браће Јовановића, 1891.

69. ДИНАСТИЈА ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ (радови са научног скупа,      

Подгорица, 29. X – 1. XИ 2001 (Редакциони одбор Миомир Дашић ... (и др.), Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2002.

70. ДИЗДАРЕВИЋ, А.

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, Загреб, Штампарија БЕКА, 1934.

71. ДОБРИЧАНИН, Секула

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ – ВЛАДИКА РАДЕ као: теократа, родољуб, васпитач и мислилац, Ниш, Штампарија „Св. Цар Константин“, 1935.

72. ДОНАТ, Неда

            ТРИ ЊЕМАЧКА ПРЕВОДА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА,  Београд, Тотал kом, 2004. 

73. ДРАГИЋЕВИЋ, Ристо Ј.

ЧЛАНЦИ О ЊЕГОШУ, Цетиње, Народна књига, 1949.

74. ДРАГОВИЋ, Марко

ЧИЈИ ЈЕ СПЈЕВ „СМРТ СМАИЛ АГЕ ЧЕНГИЋА“, Загреб, Тисак Дионичарске тискаре, 1888.

75. ДРАГОВИЋ, Марко

У СПОМЕН СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА МИТРОПОЛИТА И ГОСПОДАРА ЦРНОГОРСКОГА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА–ЊЕГОША (1813–1913), Цетиње, Дворска књижара „Његош“ В. Н. Мартиновића, 1913.

76. ДРАШКОВИЋ, Бојан

            ЊЕГОШ: ДИПЛОМАТА – ДРЖАВНИК – ПЈЕСНИК, Београд, ННК интернационал, 2013.

77. ДРУШТВО ПРЕВОДИЛАЦА, УМЕТНИКА И НАУЧНИХ РАДНИКА,

Слободарство у Његошевом делу, Крушевац, Народна библиотека, 1988.

78. ДУЈОВИЋ, Јован

ЊЕГОШ ИЗМЕЂУ ИНТРИГА И ОТРОВА, Никшић, Универзитетска ријеч, 1989.

79. Duraković – Jakšić, Ljubomir

PETAR II PETROVIĆ–NJEGOŠ (1813–1851) Warszawa, Nakledem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z zasiku Ministerstwa W. R. i O. P., 1938.

80. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

БИБЛИОГРАФИЈА О ЊЕГОШУ, Београд, Просвета, 1951.

81. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

СРБИЈАНСКА ШТАМПА О ЊЕГОШУ И ЦРНОЈ ГОРИ (1833–1851), Београд, Српска академија наука, 1951.

82. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ЕНГЛЕЗИ О ЊЕГОШУ И ЦРНОЈ ГОРИ, [THE ENGLISH ABOUT NJEGOŠ AND MONTENEGRO], Титоград, Графички завод, 1963.

83. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ЊЕГОШЕВ ЛИК, Цетиње, Обод, 1963.

84. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ–ЊЕГОШ, Нови Сад, Културно-пропагандни центар, 1963.

85. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ЊЕГОШЕВА ЦРКВА НА ЛОВЋЕНУ ПОД ЗАШТИТОМ ЗАКОНА, Београд, Православље, Новинско-издавачка установа Српске патријаршије, 1970.

86. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ИСТИНА О ЊЕГОШЕВОЈ ПОСЛЕДЊОЈ ВОЉИ И АМАНЕТУ ДА СЕ САХРАНИ У ЦРКВИ СВЕТОГА ПЕТРА ЦЕТИЊСКОГ НА ЛОВЋЕНУ, Београд, Православље, Новинско-издавачка установа Српске патријаршије, 1970.

87. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ЊЕГОШ И ЛОВЋЕН, Поводом 120.годишњице Његошеве смрти (1851–1971), Београд, Православље, 1971.

88. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ЊЕГОШЕВА ПРИПОВЕТКА, Београд, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, 1974.

89. ДУРКОВИЋ–ЈАКШИЋ, Љубомир

ЕПИСКОП УЖИЧКИ НИКАНОР И МЛАДИ ЊЕГОШ, Краљево, Епархијски управни одбор Православне епархије Жичке, 1980.

90. ДУРКОВИЋ – Јакшић, Љубомир

ЊЕГОШ И ЛОВЋЕН, Подгорица – Унирекс, Цетиње – Светигора, 2006.

91. ДУЧИЋ, Нићифор

ПРИМЈЕДБЕ НА “КОМЕНТАР ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА”, Биоград, Државна штампарија 1870.

92. ДВА ВИЈЕКА ЊЕГОША, Избор мисли и портрет у теракоти (аутор пројекта Мирко Мркић Острошки), Београд, Интерпрес, Културно–просветна заједница Београда, 2013.

93. ЂИЛАС, Милован

ЛЕГЕНДА О ЊЕГОШУ, Београд, Култура, 1952.

94. ЂИЛАС, Милован

ЛЕГЕНДА О ЊЕГОШУ, Љубљана, Цанкарјева заложба 1952.

95. ĐILAS, Milovan

NJEGOŠ. Poet, prince, bishop. Introduction and Translation by Michael B. Petrovich, Preface by William Jovanovich – New York, Harcourt, Brace and World, Inc. 1966.

96. ЂИЛАС, Милован

ЊЕГОШ, Песник, владар, владика, Београд–Љубљана, „Зодне“, 1988.

97. ЂИЛАС, Милован

ЊЕГОШ, Београд, Ново дело, 2000.

98. ЂИЛАС, Милован

            ЊЕГОШ, Београд – Штампар Макарије, Подгорица – Октоих, 2013.

99. ЂОРЂЕВИЋ, Милош

ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ У НОВОМ НЕМАЧКОМ ПРЕВОДУ, Нови Сад, Љубомир Богданов, 1940.

100. ЂУКИЋ, Трифун

НА ОРЛОВОМ КРШУ, Романсирана биографија Петра Петровића Његоша,  Београд, Рад, 1960.

101. ЂУРИЋ, Војислав

ЊЕГОШЕВА ПОЛИТИКА, Београд, Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1964.

102. ЂУРИЋ, Војислав

ЊЕГОШЕВА ПОЕТИКА, Подгорица, Октоих, 1999.

103. ЂУРОВИЋ, Жарко Л.

ЦРНОГОРСКИ ЈЕЗИК У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ,  Цетиње, Издавачки центар „Цетиње“, 2002.

104. ЂУРКОВИЋ, Живко

            ЊЕГОШ У ТЕСТАМЕНТИМА, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2002.

 

105. ЂУРКОВИЋ, Живко

            ЊЕГОШ У ПИСМИМА, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2005.

106. ЂУРКОВИЋ, Живко

            ЂИЛАС И ЊЕГОШ, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2008.

107. ЂУРКОВИЋ, Живко

САРАЈЛИЈА И ЊЕГОШ, Kривотворења,  Београд, Интерпрес, 2009.

108. ЂУРКОВИЋ, Живко

            ЊЕГОШ И ТЕСЛА, ПОДГОРИЦА, Црногорска академија наука и умјетности, 2011.

109. ЂУРКОВИЋ, Живко

            АНДРИЋ И ЊЕГОШ,  Београд, Интерпрес, 2012. 

110. ЂУРКОВИЋ, Живко

ДЕРЕТИЋ – ЊЕГОШ, Никшић, Минс Кнежевић, 2013.

111. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЊЕГОШ, Подгорица, Фондација „Његош“,

ЦИД, 1999.

 

112. ЕНЦИКЛОПЕДИJА ЊЕГОШ, Београд–Питура, Подгорица–

Фондација “Његош”, 2006.

113. ЖИВАНОВИЋ, Ђорђе

ЈЕДАН ПРИЛОГ ЊЕГОШЕВОМ СХВАТАЊУ СЛОВЕНСТВА, Београд, Рад, 1965.

114. ЗБОРНИК ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША (Исписи из Државног архива у Задру, Мемоари о исправљању границе између Далмације и Црне Горе од капетана Фридриха Орешковића из 1838. г.), Цетиње, Историјски институт НР Црне Горе, 1949.

115. ЗБОРНИК РАДОВА О ЊЕГОШУ, Цетиње, Музеји Цетиња, 1972.

116. ЗБОРНИК РАДОВА, „П. П. ЊЕГОШ – ЛИЧНОСТ ДЈЕЛО И

ВРИЈЕМЕ“ (књ. 35), Подгорица, ЦАНУ, 1995.

117. ЗЕЧЕВИЋ, Ана М.

            ПРОЖИМАЊА УМЕТНОСТИ, Нови Сад – Змај, Подгорица – Институт за музикологију и етномузикологију Црне Горе, 2003. 

118. ЗЛАТИЧАНИН, Златко

МИКРОКОЗМОС У ЊЕГОШЕВОЈ ЛУЧИ МИКРОКОЗМИ, Андријевица, Ступови, 1997.

119. ЗЛАТИЧАНИН, Златко

БОГ ЈЕ БЕСКРАЈНИ ПОГЛЕД У ВЕЧНОМ ОКУ, Андријевица, Ступови, 1998.

120. ЗЛАТИЧАНИН, Златко В.

            ЊЕГОШЕВА ЉУБАВНА ЛИРИКА,  Андријевица, Комови, 2004.   

121. ЗЛИЧИЋ, Даринка (при.)

АНИЦА САВИЋ РЕБАЦ И ЊЕГОШЕВА ЛУЧА МИКРОКОЗМА, Нови Сад, Књижевна заједница Новог Сада, 1986.

122. ЗОГОВИЋ, Радован

ЊЕГОШЕВА ПОЕМА О БОРБИ И СЛОБОДИ, Цетиње, Обод, 1947.

123. ЗОГОВИЋ, Радован

NJEGOŠEVA PESNITEV O BORBI IN SVOBODI, Ljubljana, izdanje Slovenskoga knjižnega zavoda, 1947.

124. ЗОГОВИЋ, Радован

ЊЕГОШЕВА ПОЕМА О БОРБИ И СЛОБОДИ, Београд, Просвета, 1949.

125. ИНФОРМАЦИЈЕ О МАУЗОЛЕЈУ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА–ЊЕГОША НА ЛОВЋЕНУ, Цетиње, Одбор за изградњу Маузолеја Петру II Петровићу Његошу на Ловћену и Одбор за организовање прославе поводом отварања Маузолеја, 1974.

126. ИВАНОВИЋ, Божина М.

АНТРОПОМОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 1994.

127. ИВАНОВИЋ, Божина М.

            ЊЕГОШ, антрополошки атлас,  Подгорица, Универзитет Црне Горе, 2002. 

128. ИВАНОВИЋ, Радомир В.

ЊЕГОШЕВ ПОЕТСКИ ГОВОР, Нови Сад, Дневник, 1991.

129. ИВАНОВИЋ, Радомир В.

ЊЕГОШЕВА ПСИХОЛОГИЈА И ФИЛОЗОФИЈА СТВАРАЊА, Нови Сад, Градска библиотека, 1997.

130. ИВАНОВИЋ, Радомир В.

            ЊЕГОШЕВА ПОЕТИКА И ЕСТЕТИКА,  Нови Сад, Змај, 2002. 

131. ИВАНОВИЋ, Радомир В.

            ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, Бијело Поље – Пегаз, Нови Сад – Орфеус, 2003.

132. ЈОЈИЋ–МИЋИЋ, РУЖА

ЊЕГОШЕВА ЛУЧА МИКРОКОЗМА, Београд, Штампарија „Слога“, 1940.

133. КАЛЕЗИЋ, Димитрије М.

ЕТИКА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Сремски Карловци, 1969.

 

134. КАЛЕЗИЋ, Димитрије М.

Етика „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА“, Београд, Православље, 1987.

 

135. КАЛЕЗИЋ, Димитрије М.

            ЕТИКА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА,  Београд – Издавачки фонд Архиепископије београдскокарловачке, Фоча – Православни богословски факултет Сарајевског  универзитета, 2005.

 

136. КАЛЕЗИЋ, Димитрије М.

            ЊЕГОШЕВЕ ТЕМЕ, Београд – Издавачки фонд Архиепископије београдскокарловачке Српске православне цркве, Фоча – Православни богословски факултет Универзитета Источно Сарајево, 2009.

 

137. КАЛУЂЕРОВИЋ, Лидија

            ЊЕГОШ У ЦРНОГОРСКОЈ ПЕРИОДИЦИ (1967–2004), Цетиње,  Подгорица, Матица црногорска, 2009. 

 

138. КАПИСОДА, Љубомир

            ЊЕГОШЕВА РОДНА КУЋА, Његошевим стазама од Његуша до Језерског врха поводом 150 година од Његошеве смрти [фотографије Александар Беркуљан, илустрације Владимир Вукмировић, регистар Миленија Врачар], Цетиње, Народни музеј Црне Горе, 2002. 

 

139. КАРАЏИЋ, Стојан

ЊЕГОШ, ДРОБЊАЧКИ, ЗАВЈЕРЕНИЦИ И СМАИЛАГА ЧЕНГИЋ, Београд, Стручна књига, 1997.

 

140. КЕЦМАНОВИЋ, Илија

ВУК – ЊЕГОШ – СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ, Сарајево, Свјетлост, 1949.

 

141. КИЛИБАРДА, Новак

            КЊИЖЕВНОПОЛИТИЧКЕ РАСПРАВЕ,  Подгорица, Алманах, 2003. 

 

142. КИЛИБАРДА, Весна

ЊЕГОШ И ТРСТ, Подгорица, ЦИД, 2000.

 

143. КЉАКИЋ, Слободан

СЕДАМ ЊЕГОШЕВИХ САХРАНА, ка Његошевом почивалишту, Београд,  Јасен, 2013.

 

144. КЊИГА О ЊЕГОШУ (приредио др Војислав Ђурић), Београд, Младо

            поколење, 1966.

 

145. КОЉЕВИЋ, Светозар

ЊЕГОШ У ЕНГЛЕСКОЈ И АМЕРИЧКОЈ КУЛТУРИ, Подгорица, Октоих, 2001.

 

146. КОСТИЋ, Лазо М.

ПРАВНИ ИНСТИТУТИ У ЊЕГОШЕВИМ ПЕСМАМА, Мелбурн, Штампа „Уједињење“, 1958.

 

147. КОСТИЋ, Лазо М.

РЕЛИГИОЗНО – ФОЛКЛОРНИ СТАВ ПЕСНИКА ЊЕГОША, (поводом 150 годишњице рођења песникова), Мüнцхен, штампа Искра, 1963.

 

148. КОСТИЋ, Лазо М.

ЊЕГОШ И ЦРНОГОРЦИ, Нови Сад, Добрица књига, 2000.

 

149. КОСТИЋ, Лазо М.

ЊЕГОШ И СРПСТВО, Београд, Земун, ЗИПС – СРС, 2000.

 

150. КОСТИЋ, Лазо М.

ПРАВНИ ИНСТИТУТИ У ЊЕГОШЕВИМ ПЕСМАМА, Нови Сад, Добрица књига, 2000. (Издање Добрисава Ђуровића), Минхен, 1963.

 

151. КОВАЧЕВИЋ, Божидар

ЊЕГОШ. ЖИВОТ И РАД, Београд, Народна књига, 1953.

 

152. КОВАЧЕВИЋ, Бранко

ЊЕГОШ – ДРУШТВЕНО–ПОЛИТИЧКА ВИЂЕЊА И ПОГЛЕДИ, Никшић, Универзитетска ријеч, 1987.

 

153. КОВАЧЕВИЋ, Бранко

ЊЕГОШ – ДРУШТВЕНО–ПОЛИТИЧКА ВИЂЕЊА И ПОГЛЕДИ, Подгорица, Унирекс, 1996.

 

154. КОВАЧЕВИЋ, Марија

            НЕПОЗНАТИ ЊЕГОШ, 'апокрифни списи', Српска књига М, Крупањ, 2012.

 

155. КОВИЈАНИЋ, Ристо

КЊИЖЕВНА ПРОУЧАВАЊА: ЊЕГОШ – МАЖУРАНИЋ – НАРОДНИ ПЕСНИК, Нови Сад, Матица српска, 1986.

 

156. КРИВОКАПИЋ, Петар

            БИБЛИОГРАФИЈА ЊЕГОШ, Т. 3, Његош у јужнословенским публикацијама и зборницима 1833–2012, Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2013.

 

157. ЛАТКОВИЋ, Видо

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, Београд, Ново поколење, 1949.

 

158. ЛАТКОВИЋ, Видо

ПЕТАР ПЕТРОВИЋ – ЊЕГОШ, Београд, Нолит, 1963.

 

159. ЛАВРОВ, Петар Алексијевич

            ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, владика црногорски и његова књижевна делатност, Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2013.

 

160. Лавровъ, П. А.

ПЕТРЪ II ПЕТРОВИЧЪ НѢГОШЪ, владиыка черногорский и его литературная дѣятелностъ, Москва Типография Э. Лисснера и Ю. Романа, 1887.

 

161. ЛАЗАРЕВИЋ, Бранко

TRI JIHOSLOVANSKÉ NEJVYŠŠI HODNOTY, Národni pisen. Horský venec, Ivan Meštrović, Preložil František Černy, Praze, Nakladatelství Melantrich, 1928.

 

162. ЛАЗАРЕВИЋ, Бранко

ТРИ НАЈВИШЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВРЕДНОСТИ, Народна песма – Горски вијенац – Иван Мештровић, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1930.

 

163. ЛОМПАР, Мило

ЊЕГОШ И МОДЕРНА, Београд, Филип Вишњић, 1998.

 

164. ЛОМПАР, Мило

            ЊЕГОШ И МОДЕРНА, Београд, Нолит, Беокњига, 2008. 

165. ЛОМПАР, Мило

            ЊЕГОШЕВО ПЕСНИШТВО,  Београд, Српска књижевна задруга, 2010. 

 

166. ЛОМПАР, Мило

            О ТРАГИЧКОМ ПЕСНИКУ, Београд, Албатрос плус, 2010. 

 

167. ЛОВЋЕН, Његош, Мештровић, пројекат Његошевог маузолеја на Ловћену и његова реализација (1952–1974.), Загреб – Национална заједница Црногораца Хрватске, Цетиње – Матица црногорска, 2004. 

 

168. ЛУКЕТИЋ, Мирослав...

П. П. ЊЕГОШ, БИБЛИОГРАФИЈА 1963 – 1966, Цетиње, Обод, 1968.

 

169. ЛУТОВАЦ, Милун

            СТИХ И СЛИКА, утицај Његошевог дјела на стваралаштво Теодора Валерија, Пера Почека и Петра Лубарде, Подгорица, Народна библиотека „Радосав Љумовић“, 2013.

 

170. МАНДИЋ, Стојан

            ДУХОВНЕ ОЧИ ВЛАДИКЕ ЊЕГОША, захтјев за канонизацију,  Панчево, Мали Немо, 2007. 

 

171. МАРТИНОВИЋ, Анђелка

            БИБЛИОГРАФИЈА ЊЕГОШ, Т. 4, Његош на страним језицима (прилог за библиографију), Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2013.

 

172. МАРОЈЕВИЋ, Радмило

САВРЕМЕНО ЧИТАЊЕ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Подгорица, Унирекс, 1999.

 

173. МАРТИНОВИЋ, Душан Ј.

            ЊЕГОШЕВИ ЈУБИЛЕЈИ И ЊЕГОШЕВИ СПОМЕНИЦИ,  Цетиње, Маузолеј "Петар II Петровић", 2002. 

 

174. МАТОВИЋ, Јован М.

ЊЕГОШ О ЖЕНИ, Скопље, Књижара Славија, 1936.

 

175. МАШАНОВИЋ, Димитрије Л.

ИСКРА ИЗ КАМЕНА, Личност и дјело Петра Петровића Његоша, Београд, Хеликон, 1976.

 

 

176. МАШАНОВИЋ, Димитрије Л.

ЊЕГОШ НА КОСОВУ, Београд, Књижевна заједница Звездара, 1990.

 

177. МАШАНОВИЋ, Димитрије Л.

ЛОВЋЕНСКИ ПРОМЕТЕЈ, ЛИЧНОСТ И ДЈЕЛО ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1991.

 

178. МАШАНОВИЋ, Димитрије Л.

РЕКЛИ СУ О ЊЕГОШУ, КРИТИЧКИ АЗБУЧНИК, Београд, Педагошка акдемија за образовање учитеља, 1991.

 

179. МАШАНОВИЋ, Димитрије Л.

ЊЕГОШ И СЛОВЕНИ, Приредио Радомир В. Ивановић, Нови Сад, Змај, 2000.

 

180. МЕДАКОВИЋ, Милорад      

П. П. ЊѢгош. Послѣдны владaюћи владика црногорски, Нови Сад, Кныгопечатна А. Паевића 1882.

 

181. МЕДАКОВИЋ, Милорад Г.

П. П. ЊЕГОШ, ПОСЛЕДЊИ ВЛАДАЈУЋИ ВЛАДИКА ЦРНОГОРСКИ, Подгорица, Унирекс, 1997.

 

182. МЕДАКОВИЋ, Милорад Г.

            П. П. ЊЕГОШ, ПОСЛЕДЊИ ВЛАДАЈУЋИ ВЛАДИКА ЦРНОГОРСКИ, последњи владајући владика црногорски (репринт изд. Нови Сад, књигопечатња А. Плевића, 1882),  Панчево, Графос, 2008.

 

183. МЕЂУНАРОДНИ научни скуп "Његошеви дани", 1, 2008, Цетиње, (Зборник радова) (Међународни научни скуп, Цетиње, 27-29. VI, 2008).

 

184. МЕЂУНАРОДНИ научни скуп "Његошеви дани", 2, 2009, Цетиње, Његошеви дани, међународни научни скуп, Цетиње, 27-29. VIII, 2009 (Зборник радова), Никшић, Филозофски факултет, 2010.

 

185. МЕЂУНАРОДНИ научни скуп "Његошеви дани" (3, 2010, Никшић), Његошеви дани 3, Зборник радова, (Никшић, 13. IX 2010), Никшић, Филозофски факултет, 2011. 

 

186. МЕЂУНАРОДНИ научни састанак слависта у Вукове дане (4-3, 2013, Београд) (Његош у свом времену и данас, тезе и резимеи, 43. међународни научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, 12-15. IX 2013), Београд, Међународни славистички центар, 2013.

 

187. МЕЂУНАРОДНИ научни скуп "Његош у огледалима вјекова" (2013 ; Сорбона) Његош у огледалима вјекова, Зборник радова са научног скупа "Njegoš, prince - évêque et poète - de la montagne au cosmos", одржаног 14. и 15. VI 2013. на Сорбони (уредили Сава Анђелковић, Paul - Louis Thomas), Цетиње –  Факултет драмских умјетности, Подгорица – GEST (часопис за позориште, изведбене умјетности и културу), 2013.

 

188. МЕЂУНАРОДНИ научни скуп "Његошеви дани" (4, 2011, Никшић), Његошеви дани 4, Зборник радова (Међународни научни скуп, Никшић, 1, 2. и 3. IX  2011.) (организатори Универзитет Црне Горе ...ет ал., уређивачки одбор Татјана Бечановић ...ет ал.), Никшић – Филозофски факултет, 2013.

 

189. МИЋОВИЋ, Милутин

            ЊЕГОШ И САВРЕМЕНА ЦРНА ГОРА, Подгорица, Удружење књижевника Црне Горе, 2007. 

 

190. МИХАИЛОВИЋ, Божо

ЊЕГОШ, Цетиње, Обод, 1966.

 

191. МИЛИНКОВИЋ, Миомир

БИСЕРИ ПОЕТИКЕ, Ужице, Учитељски факултет, 2000.

 

192. МИЛОВИЋ, Јефто М.

ВЕЛИКИ УТИЦАЈ ГЕТЕОВ НА ЊЕГОША (Награђен светосавски темат. С предговором 'Један поглед на Његошево мислилаштво' др Ксеније Атанасијевић), Београд, Штампарија „Графика“ Милутина Божиновића, 1934.

 

193. МИЛОВИЋ, Јефто М.

ЊЕГОШ У СЛИЦИ И РИЈЕЧИ, Титоград, Графички завод, 1974.

 

194. МИЛОВИЋ, Јефто М.

PETAR II PETROVIĆ–NJEGOŠ SVOJEM ČASU IN PRESTORU, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 1978.

 

195. МИЛОВИЋ, Јефто М.

РУКОПИС „ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА“ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, Титоград, Црногорска академија наука и умјетности (посебна издања, књ. 13, Ођељење умјетности и књижевности, књига 3), 1982.

 

196. МИЛОВИЋ, Јефто М.

СТАЗЕ КА ЊЕГОШУ, Титоград, Универзитетска ријеч, 1983.

 

197. МИЛОВИЋ, Јефто М.

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ У СВОМ ВРЕМЕНУ, Титоград, Црногорска академија наука и умјетности – Никшић, Универзитетска ријеч, 1984.

 

198. МИЛОВИЋ, Јефто М.

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, Грађа 1830–1851, књига 4 (1845– 1847), Титоград, Историјски институт СР Црне Горе – НИО „Универзитетска ријеч“ – Државни архив Црне Горе, 1986.

 

199. МИНИЋ, Војислав

ПОЕТИКА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Никшић, Универзитетска ријеч, 1988.

 

200. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

КЊИГА О ЊЕГОШУ, Студије и чланци, Београд – Књижевне новине, Горњи Милановац – Дечје Новине, 1989.

 

201. МЛАДЕНОВИЋ, Александар

ПРИЛОЗИ О ЊЕГОШУ, Ваљево, Ваљевска штампарија, 1996.

 

202. МРКАЈИЋ, Благота

ТРАЈАЊА (КЊИЖЕВНО–ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП), Подгорица,  Културно–просвјетна заједница, 1999.

 

203. МУСЛИН ГОМИРАЦ, Никола

ПРАВДА И СЛОБОДА или тестамент владике Његоша, Београд, Штампарија код „Просвете“ С. Хоровица, 1897.

 

204. НЕДЕЉКОВИЋ, Душан

ЊЕГОШ ФИЛОЗОФ ОСЛОБОДИЛАЧКОГ ХУМАНИЗМА (NJEGOŠ PHILOSOPHE DE L'HUMANISME LIBERTATEUR), Београд, Српска академија наука и уметности (Посебна издања, књ. CDLXI. Одељење друштвених наука, књ. 73), 1973.

 

205. НЕНАДОВИЋ, Љубомир

РАЗГОВОРИ С ЊЕГОШЕМ, Нови Сад, Матица српска, 1947.

 

206. НЕШИЋ, Милутин Д.

ПЕТРОВИЋИ ЊЕГОШИ, Нови Сад, Штампарија Јовановић и Богданов, 1939.

 

 

207. НИКЧЕВИЋ, Милорад

            ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ И СТЕФАН МИТРОВ ЉУБИША, утицаји и паралеле,  Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2011.

 

208. НИКЧЕВИЋ, Војислав

МЛАДИ ЊЕГОШ, Пјесникови путеви ка синтези, Цетиње, Обод, 1978.

 

209. НИКЧЕВИЋ, Војислав

ИСТРАГА ПОТУРИЦА У ЊЕГОШЕВОМ ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Цетиње, Обод, 1990.

 

210. НИКЧЕВИЋ, Војислав Д.

ЊЕГОШ И ГНОЗА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА И ЛУЧЕ МИКРОКОЗМА, Цетиње, Обод, 1993.

 

211. НИКЧЕВИЋ, Војислав П.

ИСТРАГА ПОТУРИЦА У ЊЕГОШЕВОМ ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Цетиње, Обод, 1999.

 

212. НИКЧЕВИЋ, Војислав П.

            МЛАДИ ЊЕГОШ, пјесникови путеви ка синтези, Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2011. 

 

213. НИКОЛАЈЕВИЋ, Душан С.

ЊЕГОШЕВ ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ, Београд, Штампарија Павловић и Комп, 1923.

 

214. ЊЕГОШ НАШ САВРЕМЕНИК (обиљежавање Његошеве 150. годишњице), Цетиње–Никшић–Петербург (аутори митрополит Амфилохије и др.), Никшић, Духовни центар Исаија од Оногошта, 2002.

 

215. THE NJEGOŠ FOUNDATION

PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ (1813–1851), how the Foundation was Established, Editorial Board Nikola Damjanović, Horoshi Jamasaki–Vukelić, Svetozar Stijović, Drago Čupić, Belgrade, The Njegoš Foundation, 1995.

 

216. ЊЕГОШЕВ АЛБУМ, У славу Његошеве стогодишњице 1851–1951 (Приредио Одбор за прославу Његошеве стогодишњице на Цетињу), Цетиње, Народна књига, 1951.

 

217. ЊЕГОШ И АНДРИЋ ИЛИ ЊЕГОШ КАО АНДРИЋЕВА ИНСПИРАЦИЈА, Зборник радова, Херцег Нови, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, 2012.

 

218. ЊЕГОШ – ПЕСНИК СРПСКЕ СЛОБОДЕ (приредили Владимир Димитријевић, Бошко Обрадовић, Бранимир Нешић), Београд, Catena mundi, 2013.

 

219.  ЊЕГОШУ У ЧАСТ, Зборник радова (уређивачки одбор Татјана Бечановић ...ет ал.), Никшић, Филозофски факултет, 2013.

 

220. О МУЊАМА ИЗ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА (приредио Петар Рудић),  Бијело Поље, Пегаз, 2008. 

 

221. ОБЕН, Мишел

ЊЕГОШ И ИСТОРИЈА У ПЕСНИКОВОМ ДЕЛУ, Београд, Књижевне новине – Научна књига, 1989.

 

222. ДАЛ ОНГАРО, Франческо

ЊЕГОШЕВА ПРИЧА О ВЈЕРЕНОЈ ЦРНОГОРКИ (Редактор др Љубомир Дурковић–Јакшић), Цетиње, Народна књига, 1952.

 

223. ОРАОВАЦ, Томо П.

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ–ЊЕГОШ И АЛИ ПАША РИЗВАНБЕГОВИЋ, Београд, Штампа Државна маркарница, 1936.

 

224. ОСОЛНИК, Владимир

ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ О ПЕТРУ ПЕТРОВИЋУ ЊЕГОШУ, Подгорица, ЦАНУ, 1999.

 

225. ОСОЛНИК, Владимир

            ЛИТЕРАРНА ЗГОДОВИНА О ПЕТРУ II ПЕТРОВИЋУ ЊЕГОШУ,  Љубљана, Знанствени инштитут Филозофске факултете, 2003. 

 

226. ОСТОЈИЋ, Бранислав

ПРИЛОЗИ О ЊЕГОШЕВОМ ЈЕЗИКУ, Никшић, Центар за информативну дјелатност, 1997.

 

227. ОТОВИЋ, Видак

ТУГА ЊЕГОШЕВА ПО ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Ниш, Штампарија и књиговезница „Св. Цар Константин“, 1927.

 

 

 

228. ОТОВИЋ, Владимир

БЕЛЕШКЕ НА БЕЛИНАМА ЊЕГОШЕВИХ КЊИГА, Нови Сад, Библиотека Матице српске, 1994.

 

229. ОТОВИЋ, Владимир

            БЕЛЕШКЕ НА БЕЛИНАМА ЊЕГОШЕВИХ КЊИГА, Београд, Његошева задужбина, 2002.

 

230. ПАЈКОВИЋ, Радослав

            ДОПУНА ПОСВЕТЕ ПРАХУ ОЦА СРБИЈЕ, Подгорица, Црногорски културни центар, 2008. 

 

231. ПЕЈАНОВИЋ, Ана

            ФРАЗЕОЛОГИЈА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, фразеолошки жанрови, културни концепти, руски преводи, уредник Бранислав Остојић, Подгорица, Црногорска академија наука и умјетности, 2010.

 

232. ПЕРУНОВИЋ, Станко Ј.

ЛИКОВИ И КАРАКТЕРИ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Приредио за штампу и предговор написао Милорад Стијовић, Цетиње, Музеји Цетиња, 1968.

 

233. ПЕТРИЧЕВИЋ, Марко

ПЕТАР ДРУГИ ПЕТРОВИЋ–ЊЕГОШ У СВИЈЕТЛУ ИСТИНЕ, Студија, Дубровник, Југословенска штампарија, 1937.

 

234. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Бранислав

ФИЛОЗОФИЈА О ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Подгорица, Октоих, 1999.

 

235. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Бранислав

ФИЛОЗОФИЈА У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Нови Сад, Штампарија Српске књижаре Браће М. Поповића, 1908.

 

236. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Бранислав

ФИЛОЗОФИЈА У „ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ“, Београд, Издање књижаре С. Б. Цвијановића, 1920.

 

237. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Бранислав

ФИЛОЗОФИЈА У ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ И ЛУЧИ МИКРОКОЗМА, Београд, Издао С. Б. Цвијановић, 1924.

 

238. ПЕТРОНИЈЕВИЋ, Бранислав

            ФИЛОЗОФИЈА У "ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ" (Фототипско издање, Нови Сад, Штампарија српске књижаре браће М. Поповића, 1908), Подгорица, Унирекс, 2007. 

 

239. ПЕТРОВИЋ, Лазар

ДВОВЕКОВНА ВЛАДАВИНА СЛАВНЕ КУЋЕ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОША, Подгорица, Унирекс, 1997.

 

240. П. П. ЊЕГОШ 1813–1963, Београд, Нолит, 1963.

 

241. ПЕТРОВИЋИ–ЊЕГОШИ У ПРИЧИ И АНЕГДОТИ, Никшић, Центар за информативну дјелатност, 1997.

 

242. ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ, Приредио Саво Вукомановић, Цетиње, Обод, 1972.

 

243. ПИЖУРИЦА, Крсто

            ЖЕНА У ЊЕГОШЕВОМ ДЈЕЛУ,  Подгорица, ЦИП, 2003. 

 

244. ПИЖУРИЦА, Крсто

            СУДБИНЕ И ДОДИРИ, Подгорица, ЦИП, 2003.

 

245. ПИЖУРИЦА, Крсто

            ЊЕГОШ И ОКО ЊЕГА, Подгорица, Институт за црногорски језик и књижевност, 2011. 

 

246. ПОПОВИЋ, Милорад

            ЊЕГОШ И ЦРНОГОРСКА НАЦИЈА,  Цетиње, Отворени културни форум, 2011. 

 

247. ПОПОВИЋ, Миодраг

            ЊЕГОШ, Београд, Рад, 1962.

 

248. ПОПОВИЋ, Миодраг

            ЊЕГОШ, Београд, Рад, 1963.

 

249. ПОПОВИЋ, Миодраг

ЦЕТИЊСКИ БОНИК, Београд, Рад, 1984.

 

250. ПОПОВИЋ, Миодраг

БОНИК ЦЕТИНСКИ, Подгорица: Октоих, 1996.

 

251. ПОПОВИЋ, Павле

О ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Београд, Издавачка књижарница Геце Кона, 1923.

 

 

252. ПОПОВИЋ, Павле

О ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Мостар, Издавачка књижарница и штампарско-умјетнички завод Пахера и Кисића, 1900.

 

253. ПОПОВИЋ, Павле

ЖИВОТ ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, Цетиње, издање Сава Вукмановића, 1966.

 

254. ПОПОВИЋ, Павле

О ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ, Подгорица, Октоих, 1999.

 

255. ПРВУЛОВИЋ, Жика Рад.

ЊЕГОШЕВА РЕЛИГИОЗНА ФИЛОЗОФИЈА, ТАЈНА БОГА И ТАЈНА СВЕТА, Бирминген, Енглеска, Лазарица Пресс, 1991.

 

256. РАЦКОВИЋ, Никола

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗДАЊА ЊЕГОШЕВИХ ДЈЕЛА, Библио-графија, Цетиње, Централна народна библиотека Републике Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, 1997.

 

257. РАДОВИЋ, Бранка

„ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ“ И ДРУГА МУЗИЧКО–СЦЕНСКА ДЕЛА НИКОЛЕ ХЕРЦИГОЊЕ, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства –  Удружење композитора Црне Горе, 2000.

 

258. РАДОВИЋ, Бранка

ЊЕГОШ И МУЗИКА, Београд – Завод за уџбенике и наставна средства, Удружење композитора Црне Горе, 2001.

 

259. РАДОЈЕВИЋ, Данило

СУДИЈЕ О ЊЕГОШУ, Београд, Књижевна заједница „Петар Кочић“, 1974.

 

260. РАДОЈЕВИЋ, Данило

СТУДИЈЕ О ЊЕГОШУ, Његошева раскршћа, Подгорица, Институт за  црногорски језик и књижевност, 2011.

 

261. РАКОЧЕВИЋ, Милан Ф.

ЦРНОГОРСКИ ПРОМЕТЕЈ, Покушај повезивања Његошеве филозофије, Љубљана, издање пишчево, 1940.

 

 

 

 

262. Ракочевић, Милан Ф.

ЦРНОГОРСКИ ПРОМЕТЕЈ, ПОКУШАЈ ПОВЕЗИВАЊА ЊЕГОШЕВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ (Фототипско изд.), Подгорица, Друштво за очување баштине, 1998.

 

263. РАКОЧЕВИЋ, Милоје М.

ЊЕГОШЕВ ИСКОНСКИ ЛОГОС I, Београд, Интерпресс, 2000.

 

264. РАКОЧЕВИЋ, Милоје М.

ЊЕГОШЕВ ИСКОНСКИ ЛОГОС II, Београд, Интерпресс, 2003.

 

265. РЕЧНИК ЈЕЗИКА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША,  (уредник академик Михаило Стевановић), Београд, Вук Караџић – Народна књига – Просвета – Српска академија наука и уметности – Српска књижевна задруга, Цетиње – Обод, Титоград – Црногорска академија наука и умјетности, 1983.

 

266. РИЗВИЋ, Мухсин

КРОЗ „ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ“, Интерпретација и текстуално–компаритивна студија о структури, Сарајево, Свјетлост, 1989.

 

267. РОВИНСКИ, Павел Аполонович

ПЕТРЪ II (РАДЕ) ПЕТРОВИЧЪ НѢГОШЪ владиыка черного-рский (1830–1851), С. Петребургь, Издание с. петербургскаго славянскаго благотворит, Общества, 1889.

 

268. РОВИНСКИ, ПАВЕЛ Аполонович

ПЕТАР II (РАДЕ) ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ ВЛАДИКА ЦРНОГОРСКИ (1833–1851), Цетиње, Обод, 1967.

 

269. РУДИЋ, Петар

ПРИЛОЗИ О ЊЕГОШУ I ПЕТРОВИЋИМА, Бијело Поље, издање аутора, 1962.

 

270. САВРЕМЕНИЦИ О ЊЕГОШУ (Изабрали и редиговали Др Видо Латковић и др Никола Банашевић), Београд, Ново поколење, 1951.

 

271. СЕКУЛИЋ, Исидора

ЊЕГОШУ КЊИГА ДУБОКЕ ОДАНОСТИ I, Београд, Српска књижевна задруга, 1951.

 

272. СЕКУЛИЋ, Исидора

ЊЕГОШУ – КЊИГА ДУБОКЕ ОДАНОСТИ, Подгорица, Октоих, 1996.

 

273. СЕКУЛИЋ, Исидора

            ЊЕГОШУ КЊИГА ДУБОКЕ ОДАНОСТИ, Подгорица, Октоих, 2004. 

 

274. СЕКУЛИЋ, Исидора

            ЊЕГОШУ КЊИГА ДУБОКЕ ОДАНОСТИ, Београд, Етхос, 2009.

 

275. СПАСИЋ, Крунослав Ј.

            PIERRE II PETROVIĆ – NJEGOŠ ET LES FRANCAIS, Thèse principale pour le doctorat èt lettres. – Paris, Publications de la Sorbone, Université de Paris IV, Editions Richeilieu, Serie internationale, 4. [1976].

 

276. СПАСИЋ, Крунослав

ЊЕГОШ И ФРАНЦУЗИ, Зајечар, Кристал, 1988.

 

277. СПОМЕНИЦА ПЕТРА II ПЕТРОВИЋА–ЊЕГОША – ВЛАДИКЕ РАДА, 1813–1851–1925, уредио Душан Д. Вуксан, издање Главног одбора за пренос Његошевих кости, Цетиње, Штампа Државне штампарије на Цетињу, 1926.

 

278. СПОМЕНИЦА ПОСВЕЋЕНА 150.ГОДИШЊИЦИ РОЂЕЊА ПЕТРА ПЕТРОВИЋА ЊЕГОША, Београд, Српска академија наука и уметности (Посебна издања, књ. CCCLXVI, Споменица, књ. 22), 1963.

 

279. СТЕВАНОВИЋ, Михаило

ЈЕЗИЧКА ТУМАЧЕЊА У КОМЕНТАРИМА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Београд, Српска академија наука и уметности, књ. CDXCIII (Одељење језика и књижевности, књига 27), 1976.

 

280. СТЕВАНОВИЋ, Михаило

О ЈЕЗИКУ ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА, Београд, Српска академија наука и уметности (Посебна издања, књ. ДЦ, Одељење језика и књижевности, књ. 41), 1990.

 

281. СТИЈОВИЋ, Светозар

СЛАВЕНИЗМИ У ЊЕГОШЕВИМ ПЕСНИЧКИМ ДЕЛИМА, Сремски Карловци – Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 1992.

 

282. СТО ГОДИНА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА (приредио Слободан Милић), 

            Подгорица, ЦИП, 2003.

 

283. СТОЈАНОВИЋ, Душан

МИЛТОН И ЊЕГОШ, Огледи о нашим културним додирима са Енглезима, Београд, Луча (библиотека Задруге професорског друштва), 1940.

 

284. СТОГОДИШЊИЦА ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА 1847–1947, Београд,  Штампарија „Раденковић“, 1947.

 

285. СТРИКОВИЋ, Јован

ПУТЕВИМА ЊЕГОШЕВЕ ПСИХОАНАЛИЗЕ, Цетиње, Обод, 1980.

 

286. СТРИКОВИЋ, Јован Н.

ЊЕГОШЕВ МАНИФЕСТ, Смех игумана Стефана, Београд, Партизанска књига, 1981.

 

287. СТРИКОВИЋ, Јован

ПСИХОАНАЛИЗА ЊЕГОШЕВЕ МИСЛИ, Подгорица, Унирекс, Београд, ЮY Унирекс, 1998.

 

288. СТРИКОВИЋ, Јован

СМИЈЕХ ИГУМАНА СТЕФАНА, ЊЕГОШЕВ МАНИФЕСТ, Подгорица –  Унирекс, Београд – ЮY Унирекс, 1998.

 

289. СУБОТИЋ, Јован

Слово његовом преосвештенству упокојеном владики Петру II Петровићу Његош, светлом господару Црне Горе и брда о парастосу кои је незаборављеном свом пријатељу држати дао његова светлост књаз Михаил М. Обреновић у Бечу на св. Краља Дечанског 11. новембра 1851. држано Јованом Суботићем, у Бечу, у Књигопечатњи Јерменскога манастира, 1851.

 

290. СУМРАК ЛОВЋЕНА, Документи и прилози о судбини Његошеве капеле на Ловћену 1845 – 1971, Београд, 1989, (Фототипско издање часописа „Уметност“, Београд, 27/28, јули децембар, 1971).

 

291. ТАСИЋ, Милан

ГОРСКИ ВИЈЕНАЦ И ЊЕГОВИ КОМЕНТАТОРИ, Тумачење најтежих места у ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ,  Београд, Б.И., 1945.

 

292. ТАСИЋ, Милутин

КАЗИВАЊЕ О ЊЕГОШУ, Београд, Вук Караџић, 1988.

 

293. ТАСИЋ, Милутин

ЊЕГОШ, Београд, БМГ, 1997.

 

294. ТОМАНОВИЋ, Лазар

ПЕТАР ДРУГИ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ КАО ВЛАДАЛАЦ, Цетиње, Државна штампарија 1896.

 

 

295. ТОМАНОВИЋ, Лазар

            ПЕТАР ДРУГИ ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ КАО ВЛАДАЛАЦ, Нови Сад, Србиње, Добрица књига, 2004.

 

296. ТОМОВИЋ, Слободан

ЊЕГОШЕВА ЛУЧА, Студија, Титоград, Графички завод –  Индустријаимпорт, 1971.

 

297. ТОМОВИЋ, Слободан

ВЈЕЧНА ЗУБЉА ЊЕГОШЕВА, Београд, Слово љубве, 1972.

 

298. ТОМОВИЋ, Слободан

ЊЕГОШЕВА ФИЛОЗОФИЈА ПРИРОДЕ, Цетиње, Обод, 1975.

 

299. ТОМОВИЋ, Слободан

КОМЕНТАР ГОРСКОГ ВИЈЕЦА, Никшић – Универзитетска ријеч, Љубљана – Партизанска књига, 1986.

 

300. ТОМОВИЋ, Слободан

КОМЕНТАРИ, ЛАЖНИ ЦАР ШЋЕПАН МАЛИ, ЛУЧА МИКРОКОЗМА, ГОРСКИ ВИЈЕНЦА, Београд – Цетиње, Култура – Вељко Влаховић – Народни музеј СР Црне Горе, 1990.

 

301. ТОМОВИЋ, Слободан

ФИЛОЗОФСКО–БОГОСЛОВСКИ ПОЈМОВНИК ЊЕГОШЕВОГ ДЈЕЛА,  Подгорица, Побједа, 1995.

 

301. ТОМОВИЋ, Соња

ЊЕГОШЕВО ПОЕТСКО БОГОСЛОВЉЕ, Андријевица, Ступови, 1996.

 

302. ТОМОВИЋ – Шундић, Соња

            ЊЕГОШ  ПЈЕСНИК И МИСЛИЛАЦ, Нови Сад, Змај, 2006.

 

303. ТРИ ГОВОРА СА ЊЕГОШЕВЕ СТОГОДИШЊИЦЕ, Нови Сад,

Штампарија Ђорђа Ивковића; 1913.

 

304. ТРСТЕЊАК, Даворин

ПЕДАГОГИЈА ЊЕГОШЕВА, Загреб, Наклада књижаре Ћелап и Поповац, 1920.

 

 

 

 

305. УРБАНИ, Умберто

ПЕТАР II ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ ОБ СТОПЕДЕСЕТЛЕТНИЦИ ЊЕГОВА РОЈСТВА (Уводна беседа Марка Удовића), Трст, Словенска просветна матица в Трсту, 1963.

 

306. ФЛАШАР, Мирон

ЊЕГОШ И АНТИКА, Подгорица, ЦАНУ, 1997.

 

307. ЦЕРОВИЋ, Рајко

СВЈЕТЛОСТИ И СЈЕНКЕ ЈЕДНЕ ТРАДИЦИЈЕ; Књижевно-критички огледи о Петру Петровићу Његошу, Михаилу Лалићу и Матији Бећковићу, Никшић, Универзитетска ријеч, 1986.

 

308. ЦЕРОВИЋ, Станко

ЊЕГОШЕВЕ ТАЈНЕ СТАЗЕ.  Подгорица, Монтенегропублиц, 1996.

 

309. ЦЕРОВИЋ, Станко

            Његошеве тајне стазе, Подгорица, ЦИД, 2005.

 

310. ЧУПИЋ, Драго

ЛИНГВИСТИЧКИ ОГЛЕДИ О ВУКУ И ЊЕГОШУ, Београд, Научна књига, 1988.

 

311. ШМАКИЋ, Радмило

ФАУСТОВСКИ СРБИ, роман, песма „Ноћ скупља вијека“ или Његошев монашки еротизам, Београд, Савез књижевника у отаџбини и расејању СКОР, 2007. 

 

312. ШМАУС, Алојз

ЊЕГОШЕВА ЛУЧА МИКРОКОЗМА, Прилог проучавању Његошевог религиозног песништва, Београд, Штампарија „Јединство“, 1927.

 

313. ШМАУС, Алојз

ЊЕГОШЕВА ЛУЧА МИКРОКОЗМА, Подгорица, Октоих, 1996.

 

314. ШТУРАНОВИЋ, Радован

            О ЊЕГОШУ (прилози тумачењу Горског вијенца и Лажног цара Шћепана Малог),  Београд, Р. Штурановић, 2004. 

 

315. ШТУРАНОВИЋ, Радован Миладинов

            О ЊЕГОШУ КАО ПЈЕСНИКУ, прилози тумачењу Његошевих стихова, Београд, Р. Штурановић, 2005.Нема коментара:

Постави коментар