петак, 27. јун 2014. Copyright by СЛОВОСЛОВЉЕ, Беч


ISSN 2409-4250


SLOVOSLOVLJE, on-line magazine for literature, culture and art in Serbian, Russian,
German, French, English, Italian and Greek language

Founder and Publisher
Petar Milatović Ostroški,
writer and journalist, Vienna
AustriaEditor in Chief:
Petar Milatović


Published: daily

Edited by:
Petar Milatović, writer and journalist, Vienna, Austria

Redaktion:
Slobodan Ristović, poet, Užice, Serbia
Biljana Đorđević, poet, Niš, Serbia
Prof. Maja Macanović Golubović, Nikšić, Montenegro


E-mail:

skic@chello.at


_____________________________________________________________________
СЛОВОСЛОВЉЕ, електронски часопис
за књижевност, културу и умјетност,
основан је на Видовдан,

28. јуна 2014. године
у Бечу.


Оснивач, главни и одговорни уредник 


Петар Милатовић, Беч


УРЕДНИЧКИ КОЛЕГИЈУМ

Слободан Ристовић, Ужице

Биљана Ђорђевић, Ниш


Маја Мацановић Голубовић, Никшић

Нема коментара:

Постави коментар